دسته بندی

دستگاه ASZ-100
این دستگاه مناسب برای بسته بندی انواع چای،میوه خشک و گیاهان دارویی می باشد که به صورت خورجینی با نخ و تگ و پاکت انولوپ ، بسته بندی می نماید.
این دستگاه در سه مدل :
1-ASZ-100: تی بگ با نخ و اتیکت
2-ASZ-100P: تی بگ با نخ و اتیکت و پوشش کاغذی
3-ASZ-100KH: تی بگ با نخ و اتیکت و پوشش حرارتی