دسته بندی

پرفروشترین دستگاه بسته بندی چای کیسه ای هرمی اروپایی با قابلیت تغییر تی بگ از هرمی به مستطیل + دستگاه انولوپ پاکت ثانویه + مجهز به سیستم ٨ توزین با دقت بالا + سرعت استثنایی ١٠٠ عدد در دقیقه + سیستم دوخت و برش التراسونیك ( امواج ماورای صوت) دفتر شركت میفلكس در ایران : ٤٦ ، ٢٢٢٠٦١٤٢ -٠٢١