خدمات پس از فروش

ما اعتقاد داریم فروش آغاز یک تعهد است . دستگهای این شرکت حداقل شامل یکسال گارانتی و ده سال خدمات بعد از فروش می باشد.